XXXI Yoshio Takemoto

SÃO PAULO (SP) – Antologia resultante do XXXI Concurso Literário Yoshio Takemoto – 2013.